Een walkthrough is hoe wij de inventaris van de aanwezige installaties opmaken en up to date houden. Om tot een doeltreffend maintenance programma te komen, is het van fundamenteel belang over een complete en nauwkeurige catalogus te beschikken. Een asset catalogus beperkt zich niet tot een lijst van de machines en installaties, maar bevat ook de beschrijving van de systemen, een hiërarchische structuur, de configuratie van de onderdelen, de gegevenskenmerken van deze onderdelen, enz.

De reden dat de inventaris fundamenteel is, is dat bij effectief beheer de conditie (‘As Installed’) van assets consequent bijgehouden wordt. De laatste inventarislijst wordt gebruikt voor het plannen van toekomstig onderhoud. Als deze onvolledig of incorrect is, zal elke daaruitvolgende verandering onjuist zijn.

Het doel van de walkthrough is het verzamelen en verifieren van informatie over systemen en apparatuur en het opstellen van een actuele inventarislijst. Hierbij letten we op het volgende:

 • P&ID ‘As Installed’ toestand.
 • Juiste identificatie van alle machines en onderdelen.
 • Correcte indicatie van locatie van apparatuur.
 • Relevante informatie is verzameld.

Hieronder staat een aantal voorbeelden waar de nauwkeurigheid van de inventaris invloed heeft op de resultaten:

 • ‘Reliability Engineering’
  • FMEA
  • PM Build
 • Operationale excellentie
  • Voorraad/BOM optimalisatie en ontwikkeling
  • RCA
  • Ontwikkeling van onderhoudsstrategie
  • Work Execution Management
  • Begrotingsbeheer
  • Standaardisatie
  • Contract leveranciers (OEM en/of derden)
 • Inzet ‘condition monitoring’