Elke dag krijgen industriële ondernemingen te maken met machine-uitval, slecht werkende installaties of menselijke fouten. Dit overkomt alle organisaties, hoe kort of lang ze ook bestaan. Wat hen onderscheidt is hun vermogen om de hoofdoorzaken van storingen te achterhalen, uit te schakelen en te vermijden dat ze zich opnieuw kunnen voordoen.

Deze storingen hebben een organisatiebreed effect, maar het beperken ervan betrekt evengoed de gehele organisatie. Problemen met betrekking tot machines, kwaliteit van producten en diensten en prestaties van de organisatie en haar personeel hebben een nadelig effect op de ‘Overall Equipment Effectiveness’ (OEE) en MTBF. Door de oorzaken hiervan aan te pakken, kan RCA een sterk effect hebben op uw organisatie.

Het verhogen van uw OEE heeft een game changing effect als u zich wilt onderscheiden op de wereldwijde markt.

We onderscheiden 3 hoofdcategorien van problemen:

  1. Problemen met speciale oorzaken:dit soort problemen zijn statistische afwijkingen, plotselinge extreme variaties in productieoutput of kwaliteit. Het afwijkende karakter maakt deze problemen moeilijk te voorspellen en kan soms alleen gecontroleerd worden met een vorm van monitoring zoals ‘predictive maintenance’.
  2. Problemen met veelvoorkomende oorzaak:dit soort problemen komt vaker voor dan problemen met speciale oorzaken. Deze problemen controleren zal vaak betekenen dat u invloed heeft op de kwaliteit en prestaties van de middelen. Elke organisatie die een effectief RCA-proces claimt, zal op zijn minst op weg zijn om deze variabelen te controleren. Oplossingen op dit gebied zitten bijvoorbeeld in het stroomlijnen van processen, changeover taktieken, zorgvuldig gebruik, etc.
  3. Catastrofes: deze categorie bevat problemen die een desastreus effect hebben op de doelstellingen van het bedrijf. Ze zijn vaak onverwacht, met speciale oorzaak, maar moeten onder alle omstandigheden vermeden worden. Zelfs zonder een RCA-programma zou dit moeten, maar met een gestructureerde RCA zullen de kansen aanzienlijk vergroten.

Als u de problemen van uw organisatie in het bovenstaande herkent, kan de RCA oplossing van I-care u helpen!

Wilt u meer informatie? Lees dan deze white paper »