Een doelgerichte planning zorgt voor hogere efficientie op vlak van de organisatie van het onderhoud. Deze is noodzakelijk om uw onderneming te laten evolueren van reactief naar een proactief onderhoud. De planning en de realisatie van proactieve acties zullen het aantal reactieve taken aanzienlijk verminderen.

Proactieve interventies zijn slechts mogelijk wanneer er een planning is en het percentage van reactieve interventies afneemt. Het planningsproces omvat een degelijke identificatie van het werk, controle, planning, roosters en uitvoering van het werk volgens een minimum standaard. De FRACAS feedback loop staat garant voor een voortdurende verbetering.

Door het werk te plannen alvorens een opdracht uit te voeren, worden onnodige vertragingen tijdens de uitvoering van de opdracht vermeden. Bovendien gaat het plannen van werk ook vertragingen tussen twee opdrachten tegen. De invoering van een goed opgebouwde planning komt de kwaliteit van de opdrachten ten goede.

Bij de implementatie van een planningsmodule worden de belangrijke KPI’s bepaald om u zo te helpen om uw onderneming de juiste koers te laten varen.