Dit is de rangschikking van de machines met betrekking tot hun impact op verschillende aspecten (business, onderhoud, veiligheid, milieu, kwaliteit, enz.).

Deze analyse gebeurt aan de hand van een workshop:

  • Alle deelnemers wordt gevraagd om een basis analyserooster in te vullen.
  • Dit analyserooster vermeldt maximum 4 of 5 parameters en telt maximum 4 of 5 stappen per parameter zodat de gesprekken die eruit voortvloeien overzichtelijk blijven en niet teveel tijd in beslag nemen.
  • Wij zorgen zo nodig voor materiaal en nota’s.
  • Wij zien erop toe dat het gevoerde debat dynamisch, doeltreffend, consequent en overzichtelijk is.
  • Wij introduceren de pijlers die aan de systemen zijn toegekend naarmate het debat vordert.
  • Wij waken over de samenhang tussen de meetings en discussies.

De vorm waarin het eindverslag wordt bezorgd:

  • Een excelbestand met alle uitspraken
  • Een verdeeldiagram van de items.
  • Er kunnen ook 3 kritische drempels worden aangereikt en gevalideerd om de machines te rangschikken.

Wij stellen voor om een bijeenkomst te organiseren met alle deelnemers om de eindresultaten voor te stellen.