Een doelgerichte planning zorgt voor hogere efficientie op vlak van de organisatie van het onderhoud. Deze is noodzakelijk om uw onderneming te laten evolueren van reactief naar een proactief onderhoud. De planning en de realisatie van proactieve acties zullen het aantal reactieve taken aanzienlijk verminderen. Proactieve interventies zijn slechts mogelijk wanneer er een planning is…

lees verder »

Elke dag krijgen industriële ondernemingen te maken met machine-uitval, slecht werkende installaties of menselijke fouten. Dit overkomt alle organisaties, hoe kort of lang ze ook bestaan. Wat hen onderscheidt is hun vermogen om de hoofdoorzaken van storingen te achterhalen, uit te schakelen en te vermijden dat ze zich opnieuw kunnen voordoen. Deze storingen hebben een…

lees verder »

Dit is de rangschikking van de machines met betrekking tot hun impact op verschillende aspecten (business, onderhoud, veiligheid, milieu, kwaliteit, enz.). Deze analyse gebeurt aan de hand van een workshop: Alle deelnemers wordt gevraagd om een basis analyserooster in te vullen. Dit analyserooster vermeldt maximum 4 of 5 parameters en telt maximum 4 of 5…

lees verder »

Een van de grootste problemen van een efficiënte onderneming is het kennisbeheer, waarbij de kennis van de ervaren technici wordt overgedragen naar nieuwkomers. Dit is in het bijzonder het geval voor topics zoals de handelingen met betrekking tot ‘lockout-tagout’ acties en beveiliging van machines, maar ook voor complexe onderhoudshandelingen of onderhoud van installaties onder druk.…

lees verder »

Het onderhoudsplan voor machines, EMP (Equipment Maintenance Plan), bevat niet alleen specifieke taken om de gevolgen van een falingstoestand te minimaliseren, maar ook relevante informatie voor werkorderplanning, budgettering van de onderhoudsmiddelen en communicatie van de vereiste downtime bij ingrepen. De elementen van het EMP kunnen onderverdeeld worden in 3 informatiecategorieën: machine, taak en ondersteuning. Een…

lees verder »

Het lijkt vanzelfsprekend om een goede, duidelijke hiërarchische structuur te hebben. Maar tot onze verbazing is de structuur van het machinepark vaak veel complexer. Dit is dikwijls te wijten aan verschillende verbeteringen die werden aangebracht aan de productielijn of gewoonweg door tijdsgebrek bij de start-up. Wat we voorstellen is de hele hiërarchische structuur van het…

lees verder »

Een walkthrough is hoe wij de inventaris van de aanwezige installaties opmaken en up to date houden. Om tot een doeltreffend maintenance programma te komen, is het van fundamenteel belang over een complete en nauwkeurige catalogus te beschikken. Een asset catalogus beperkt zich niet tot een lijst van de machines en installaties, maar bevat ook de…

lees verder »